Reglement rommelmarkt

Wanneer

1 De rommelmarkt vindt telkens plaats op de eerste zondag van september van 9.00 uur tot 16.00 uur.

2 Alle standhouders moeten vooraf inschrijven om hun plaats te reserveren.

3 Vanaf 7.00 uur zijn er mensen van de organisatie beschikbaar voor het geven van algemene informatie en hulp indien nodig.

Inschrijven/reserveren

4 Inschrijven kan vanaf 1 juni.

5 Door deelname gaat men akkoord met het reglement.

6 Reserveren kan vanaf 1 juni via www.prinsenhof-gent.be/activiteiten/prinsenhoffeesten/rommelmarkt

7 Er kunnen maximaal twee plaatsen naast elkaar gereserveerd worden op dezelfde naam.

8 In principe zullen alle plaatsen toegewezen zijn één week voor de rommelmarkt (dit is dus de laatste zondag van augustus).

9 De dekenij is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor plaatsen die door overmacht niet vrij zijn.

10 Na 9.00 uur op de dag van de rommelmarkt mogen niet ingenomen plaatsen overgenomen worden door anderen mits toestemming van de verantwoordelijke.

Voorrangsregels en verwerking aanvragen

11 De bewoners van de dekenij hebben tot en met 31 mei voorrang om te reserveren. Indien er geen plaats voorzien is voor hun gevel, kunnen zij elders in de wijk een standplaats reserveren op een plein of voor een ander huis na afspraak met de bewoner.

12 De aanvragen van buiten de buurt worden chronologisch ingeschreven.

Standgeld

13 De prijzen per standplaats zijn te vinden op de website
www.prinsenhof-gent.be/activiteiten/prinsenhoffeesten/rommelmarkt

Goederen

14 Er mogen geen voedingswaren (eten noch drinken) door de standhouders verkocht worden.

15 Enkel tweedehandsgoederen zijn toegelaten.

Veiligheid

16 De dekenij is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen van gelijk welke aard die door deelname aan de prinsenrommelmarkt kunnen optreden.

17 De standhouders moeten ervoor zorgen dat de hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen enz.) te allen tijde kunnen doorrijden.

18 Na afloop van de rommelmarkt mag er geen vuilnis of niet-verkochte goederen achtergelaten worden.

Auto’s

19 Vóór 9.00 uur 's morgens moeten alle auto's, bestelwagens, aanhangwagens, ... van de standhouders buiten de rommelmarktzone geparkeerd worden. De garagepoorten in de buurt zijn dus niet toegankelijk.

20 Er mogen nooit auto's, bestelwagens of aanhangwagens op het gras rijden of geplaatst worden.

21 De verkeersregels blijven te allen tijde gelden en bij het uitladen mag de doorgang niet versperd worden.

22 Vóór 16.00 uur mogen er geen wagens in de rommelmarktzone.

Divers

23 Verplaatsbare afdakjes (tenten, paraplu's enz.) kunnen geplaatst worden voor zover de diepte van de standplaats dit toelaat, indien de breedte groter is dan de standplaats kan afgesproken worden met de naburige standhouder en dient deze met het plaatsen van een afdak akkoord te gaan.

24 Er mag geen schade toegebracht worden aan gevels, bomen of planten. Hinderlijke takken of ander groen mogen op creatieve wijze ingetoomd worden (vb. een standhouder bond de takken van de treurwilg op de Lievekaai vast met een groot, kleurrijk lint).