De derde Waanzinnige Koers

Na het fantastisch succes van de vorige Waanzinnige Koersen vindt er dit jaar een derde editie plaats. We verhuizen van de Costa Loca (de binnentuin van het Zilverhof) naar het Prinsenhofplein. 

In deze koers brengen we hulde aan Johanna de Waanzinnige, de moeder van Keizer Karel en laten we de Waanzin regeren in het Prinsenhof. 

Het Prinsenhof wordt weer even een vrijstaat in Gent met eigen wetten en gewoontes -zoals weleer- en met een tomeloze uitbarsting van vreugde, gekte en zotternij in de buurt. 

In de Waanzinnige Koers zegeviert de fantasie en de gekte van de bewoners van het Prinsenhof. In het dagelijks leven zijn ze brave vaders en toegewijde moeders, plichtsbewuste burgers die hard werken voor wat brood op de plank. De zaterdag van de buurtfeesten houdt een waanzinnige tornado de ganse buurt in zijn greep en komen uit alle hoeken, spleten, tochtgaten en vanuit donkere krochten de brave lieden van het Prinsenhof paraderen in de derde Waanzinnige Koers. 

Maak dus je fiets mooi of verkleed jezelf want die namiddag regeert de Waanzin in het Prinsenhof. 

Begin vanaf nu te oefenen want gek word je niet op één dag. Doe elke dag iets anders wat je gewoonlijk niet doet. Tast je comfortzone af en overschrijd de grens van het gewone. Hou je fratsen bij in een dagboekje en breng dit boekje mee bij de start. Iedereen vertelt op het startpodium wat hij de voorbije dagen anders heeft gedaan (bv. voor de mannen: niet op de wc-bril geplast). 

De Waanzinnige Koers vindt plaats op zaterdag 3 september 2016 om 16.00 uur op het Prinsenhofplein

Aanmelden deelnemers en dopingcontrole vanaf 15.30 uur. 

De aanwezige dokter kijkt of elke deelnemer goed geprepareerd is en geeft zonodig nog bijkomende pillen en injecties. 

Deelnemers die zuiver willen rijden, brengen een doktersbewijs mee dat ze allergisch zijn voor pillen en spuiten. Opwarmingsronde en zegening van de deelnemers om 15.50 uur. 

Vooraf inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 1 september 2016 via het contact formulier met vermelding van je naam en adres. 

Je krijgt dan een ontvangstmail en het wedstrijdreglement. 

De deelname is gratis en enkel voor de inwoners van de prinsenhofbuurt. 

Bewoners van buiten de buurt kunnen eventueel meedoen na het jodelen van 10 Oostenrijkse liederen en het voordragen van een waanzinnig Spaans liefdesgedicht ter plekke uitgevonden. 

Niet zingen of jodelen en Spaanse rijmelarij is niet meedoen. 

Je woont dus in de prinsenhofbuurt en je bent minimaal 16 jaar. 

Bij twijfel over je leeftijd kijken we naar je gebit. 

Voor de kids er een afzonderlijke koers.

Bij de aanmelding op zaterdag 3 september onderteken je het wedstrijdreglement. 

Absolute voorwaarde is: je bent verkleed naar eigen keuze of je fiets is versierd. Je fietst liefst niet naakt tenzij je Poolse buurtbewoner bent. 

Indien je niet verkleed bent of geen versierde fiets hebt, kan je niet meedoen omdat in de Waanzinnige Koers de gekte regeert en de waanzin koning is. We dulden dus geen grijze mussen of anonieme straatmadeliefjes maar heren met “pit” en dames met “grinta”. 

De rit gaat over vijf rondes fietsen door de buurt. Wie na vijf rondes de relikwie van Johanna de Waanzinnige kan pakken, is de winnaar. 

Het parcours is anders dan de vorige jaren, je kan je dus niet voorbereiden van tevoren. Het is wel voor handige dames en heren en vereist een aantal praktische vaardigheden (bv. 10 minuten op je kin liggen of met je neusvleugels aan een haak hangen). 

Wat de relikwie is, is het opperste geheim en wordt nu nog bewaard in de diepste kerkers van de Donkere Poort van het Prinsenhof. De relikwie staat symbool voor de waanzin, de passie, de drift en de jaloezie van Johanna De Waanzinnige. 

Rijk word je niet van je deelname aan de Waanzinnige Koers maar eeuwige roem en afgunst van alle inwoners van de prinsenhof-buurt worden je deel. Het leven van de winnaar zal voorgoed veranderen en hij/zij zal (h)erkend worden in onze wijk en alle inwoners zullen hem/haar met ontzag bejegenen. Radio Prinsenhof en TV Prinsenhof zullen onafgebroken aan je voordeur staan en je zal gevraagd worden voor reclamespots en praatprogramma’s. Jouw pagina’s in Dag Allemaal zijn reeds gereserveerd en je privé-leven wordt een puinhoop. Thomas en Henk, de vorige winnaars vertellen dat ze, na hun glorieuze overwinning, 40 dagen nodig hadden om weer op hun positieven te komen. En nu even ernstig: de prijzen gaan naar de best verklede fiets en de best verklede deelnemer en wie eerst de relikwie van Johanna de Waanzinnige pakt, wint ook een prijs. De prijzen worden om 17.30 uur uitgereikt op het Prinsenhofplein in aanwezigheid van de herrezen Johanna de Waanzinnige.

Juryleden: de heren Eddy Van Ertvelde en Leo Verlinden zullen in eer en geweten alle beslissingen nemen die zich opdringen. Hun gezag is onfeilbaar, hun beslissingen totaal willekeurig en volledig onverantwoord en toch is er geen verhaal mogelijk tegen hun beslissingen: ze zijn alwetend. Vanwege hun eerder modaal inkomen zijn ze wel gevoelig voor geldelijke toenaderingen en kan dit hun gedrag beïnvloeden. Ze vragen om dit discreet te doen vooraf aan de koers. Opgelet: de giften aan de jury zijn wel fiscaal aftrekbaar gelet op het apart fiscaal regime van het Prinsenhof (belastingsparadijs in Gent) die dag.

Muzikale opluistering: Jeannot van Compernolle de Kervyn de Mooreghem y de Castillias, een buurtbewoner met blauw bloed en afkomstig van Limburgse landadel, komt de buurt onveilig maken met zijn Vlaamse schlagers, een compleet foute dj-setting met vergeten Vlaamse plaatjes en absolute meezingers uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70.

Afsluiten doen we met het “Waanzinnig Lied” gemaakt en gedraaid door en voor de buren. Iedereen zingt mee.