Berg van Barmhartigheid

De 16de-eeuwse godsdienstoorlogen brachten een grote armoede mee. Daarom werden door de overheid gecontroleerde liefdadige instellingen opgericht waar de behoeftige bevolking tegen een redelijke intrest bezittingen kon belenen. Hofarchitect Coberger leerde deze pandhuizen kennen tijdens zijn verblijf in Italië. Van de aartshertogen Albrecht en Isabella verkreeg hij toestemming om ook in Gent een ‘Berg van Barmhartigheid’ op te richten. Het gebouw werd in 1622 opengesteld. De Gentse Berg bestaat uit drie delen: de conciërgewoning, het witte natuurstenen huis van de intendant en het eigenlijke pandhuis waarvan de gevel herinnert aan een Italiaans palazzo. In stilistisch opzicht is het de eerste barokke constructie in Gent. Een wisselend systeem van driehoekige en rondbogige frontons boven de ramen geven de vensters een zekere ritmiek. Tegen de gevel bevindt zich nog het wapenschild van bisschop Triest. Boven de toegangsdeur werden de inscriptie Mons Pietatis en de passiewerktuigen aangebracht. Binnen verwijzen de zware ijzeren deuren, de stevige rekken en de brandvrije gewelven naar de originele functie van het gebouw. In 1930 werd de Berg gesloten en werd het Stadsarchief in dit pand ondergebracht. Daarmee bleef de bewaarfunctie van het gebouw behouden. Sinds mei 2005 is het Stadsarchief gehuisvest in de Zwarte Doos Dulle-Grietlaan 12 te 9050 Gentbrugge.