Abraham

In de Middeleeuwen heette deze straat Sersymoenstraat, naar het gelijknamige steen dat er vroeger stond. Ser Symoen is overigens een duidelijke verwijzing naar Simon de Mirabello (zie verder).  Maar toen  de Gentse schoolmeester Pauwels een beeld van Abraham aan zijn deur liet plaatsen, ging men ze Abrahamstraat noemen. De naam raakte snel ingeburgerd en bleef ook bestaan nadat het beeld was verdwenen (omstreeks 1570). Toen na de Franse revolutie onze streken aangehecht werden bij Frankrijk en de revolutionairen omwille van de secularisatie van kerkelijke bezittingen ook alle heiligennamen uit het straatbeeld wilden bannen, werd de straat tijdelijk Rue de la Vieillesse genoemd (1799-1813).