Hier leent men den aermen oock sonder intrest

Sinds 1641 gaf de Gratiskas, gesticht door bisschop Anton Triest (1577-1657), gratis leningen aan de allerarmsten. Triest was een vermogend man. Hij stond bekend als een gestreng kerkleider, maar ook als een sociaalvoelend en kunstminnend man. Hij schonk aanzienlijke legaten aan de Berg van Barmhartigheid, stichtte een weeshuis voor meisjes en zorgde geregeld voor brooduitdelingen aan behoeftigen, wat hem erg populair maakte.  Zijn praalgraf bevindt zich in het hoogkoor van de Sint-Baafskathedraal.