Prinsenhof Cultuur

De prinsenhofbuurt heeft een heel rijk historisch verleden en heel wat bewoners zijn "cultuurminded".

Daarom ontstond naast de dekenij ook de vzw Prinsenhof Cultuur.

Deze vereniging, onder het voorzitterschap van Wouter De Canck, zorgt ervoor dat er regelmatig culturele initiatieven opgezet worden zoals o.a. de maandelijkse buurtavonden en de jaarlijkse muziekrondgang "Muziek Buurt Ruimte" tijdens de prinsenhoffeesten.