Stuurgroep Prinsenhof

Reeds meer dan vijfentwintig jaar ijveren velen in deze buurt voor het verbeteren van de leef- en woonkwaliteit. Ondertussen is deze site uitgegroeid tot een van de gezelligste woonbuurten van de binnenstad. Dat dit zo is, kwam onder meer doordat zovele bewoners hun huis verbouwden of restaureerden. Ook het stadsbestuur gaf heel wat straten en pleinen een renovatiebeurt maar met huizen en straten creëert men nog geen echte woonbuurt!

Het mag gezegd dat heel veel mensen tijd en werk investeerden om ook de contacten tussen de buren te bevorderen. Met enige fierheid mogen we stellen dat het meest eigene van de prinsenhofbuurt is dat zovele mensen er mekaar kennen en zo nodig mekaar helpen.

We nodigen elke buur uit om de toekomst van deze heerlijke wijk mee in handen te nemen. Het lijkt ons belangrijk dat we als solidaire buren de stedelijke ontwikkeling van de buurt blijven bewaken en de dialoog met het nieuwe stadsbestuur aangaan. De inzet is groot: het leven, werken en wonen in de prinsenhofbuurt koesteren en optimaliseren!

Jaak Van Vooren
voorzitter Stuurgroep Prinsenhof
Lievestraat 1