Vervolg promenade

< Terug naar vorige pagina

Simon de Mirabellostraat

We houden halt aan de Simon de Mirabellostraat. Simon de Mirabello was een rijke financier van o.a. de graven van Vlaanderen en de Stad Gent. Rond 1340 werd hij eigenaar van het Hof ter Walle dat zich aan de overkant van de straat situeerde. Via Simon de Mirabello kwam het Hof in handen van Lodewijk van Male. Hij  zocht hier een nieuw onderkomen ter vervanging van het verouderd Gravensteen. Werk en wonen werden van elkaar gescheiden. Hof ten Walle werd de woonplaats van de graven van Vlaanderen, het Gravensteen was hun bestuurlijke zetel.  

Afbeelding
Bouwput

Prinsenhof 103

In 2011 meldden de kranten dat bij renovatiewerken in het voormalig atelier van dit pand (nu garage) stadsarcheologen belangrijke resten van het Prinsenhofkasteel hadden ontdekt. Het betroffen de grondvesten van de hoofdpoort en een brug.

De poort heeft een vierkant grondplan met ronde torens op drie hoeken. Vroeger stonden die met hun voet in een slotgracht. De natuurstenen onderbouw van twee van de torens bleef uitstekend bewaard, en op de zijgevel van het huis naast het opgravingsterrein was nog de grote boog te zien die de doorgang van het poortgebouw overwelfde.

De bouwput is weer dicht gemaakt en er staat nu een appartementsgebouw op. Jammer dat de archeologische site niet werd geïntegreerd in de nieuwbouw. Maar er bestaat in Vlaanderen geen regeling voor dergelijke monumentale relicten.