Vervolg promenade

< Terug naar vorige pagina

Abrahamstraat

We wandelen nu verder naar een straat met een merkwaardige naam, de Abrahamstraat. 

Het meest opvallende gebouw hier is de vroegere Berg van Barmhartigheid of de Mons Piëtatis

Dit prachtige pand is het eerste voorbeeld van de Vlaamse barokstijl in Gent.  Dit pandjeshuis werd opengesteld in 1622 en bleef in dienst tot 1930. Het gebouw ernaast werd aangepast en ingericht als woning voor de beheerder van de Berg van Barmhartigheid. Behoeftigen konden in den Berg geld ontlenen in ruil voor een onderpand en tegen een lage intrest. De overheid zou toezien op de intrestvoet en desnoods regulerend optreden.

In een embleem boven de poortingang kan men lezen: Hier leent men den aermen oock sonder interest. We zien het wapenschild van Antonius Triest. Bisschop Anton Triest (1577-1657) stichtte in de Mons Piëtatis de Gratiskas  zodat goedkope leningen ook aan de allerarmsten mogelijk werden .

Tot net voor WO II kon men hier in heel wat cafeetjes terecht. De arme drommels die naar de Berg kwamen, stapten daar vaak tweemaal binnen, eenmaal vóór het bezoek aan de Berg en nog een keer na dat ze het pand hadden gewisseld voor centen. In sommige van die cafés kon men zelfs zijn bergbriefje stiekem verkopen. De cafébazin van In ’t Fonteintje stond erom bekend dat zij zelf het pand ging inwisselen terwijl de klant in ’t café bleef

Afbeelding
Abrahamstraat